[APK] Ordet Kors  1.0.74 (MOD Unlimited Money)

[APK] Ordet Kors 1.0.74 (MOD Unlimited Money)

App Information of Ordet Kors

App Name Ordet Kors
Package Name com.wordgame.puzzle.board.sv
Version 1.0.73
Rating ( 3333 )
Size 32.8 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2019-12-23
Installs 100,000+
Category Games, Word

Description of Ordet Kors 100% working mod file for android

  • MOD ID: com.wordgame.puzzle.board.sv
  • Ordet Kors free download modded file

Är du trött på de gammalmodiga gränssnitten för ordsök?
Vill du ha en helt ny upplevelse av ordpusselspel?
★★★ Nu kan du ladda ner Ordet Kors och spela på BRÄDEN helt GRATIS! ★★★

Ordet Kors är ett kreativt korsordsspel som sporrar din passion för hjärnutmaningar. Det har allt som krävs av ett ordsöksspel för att göra det BEROENDEFRAMKALLANDE och UNDERHÅLLANDE.

➤ Ny och fräsch look: Om du gillar att spela brädspel och pusselspel, måste du älska det rena och fräscha användargränssnittet för BRÄDEN du först ser.

➤ Praktiskt och lätt att spela: Du kan lätt dra bokstäver för att bilda ett särskilt gömt ord.

➤ Överraskningsbonus: Logga in varje dag och få dagliga bonusar, dessutom får du mynt om du klurar ut Extraorden som inte syns på korsordsbrädet.

➤ Mer än 2 000 spännande utmaningar: Det börjar lätt och blir snabbt mer utmanande. Och du kan pröva gränserna för de ord du kan. Fler nivåer är på gång.

➤ 100 % beroendeframkallande ordspel: Du får aldrig en tråkig stund med detta spelet! Spela detta korsordsspel en gång och du kommer aldrig att kunna släppa det ifrån dig!

HUR MAN SPELAR

– Dra bokstäverna och rada upp ord för att fylla de tomma rutorna vågrätt och lodrätt på brädet
– Tryck på “Blanda” -knappen för att ändra bokstavsordningen
– Tryck på “Tips” -knappen för att få ledtrådar

FUNKTIONER

• Fint och tydligt BRÄDE för dig (Håll ögonen öppna för anpassningsbara teman)
• Hitta extra ord för att samla mynt
• 2000+ nivåer som du kan spela
• GRATIS att få dagliga bonusmynt
• Du behöver inte internettåtkomst så du kan ha kul med ordsökningsspelet när som helst
• Enkelt att spela och svårt att mästra
• Helt GRATIS för alla spelare

LADDA NER nu för att börja träna din hjärna och bli en riktig mästare på ordsöksspel på BRÄDEN!

KONTAKTA
[email protected]

Are you tired of the old fashioned word search interfaces?
Want a whole new word puzzle experience?
★★★ Now you can download the Word Cross and play on the BOARDS completely FREE! ★★★

The word Cross is a creative crossword puzzle game that spurs your passion for brain challenges. It has everything needed for a word game to make it DEPENDENT and ENTERTAINING.

➤ New and fresh look: If you like playing board games and puzzle games, you must love the clean and fresh user interface of the BOARD you first see.

➤ Practical and easy to play: You can easily drag letters to form a special hidden word.

➤ Surprise bonus: Log in every day and get daily bonuses, in addition you get coins if you cut out the Extra words that are not visible on the crossword board.

➤ More than 2,000 exciting challenges: It starts easily and quickly becomes more challenging. And you can try the limits of the words you can. More levels are in progress.

➤ 100% addictive word game: You never get bored with this game! Play this crossword puzzle once and you will never be able to release it!

HOW TO PLAY

– Drag the letters and line up words to fill the empty squares horizontally and vertically on the board
– Press the “Shuffle” button to change the letter order
– Press the “Tips” button to get clues

FEATURES

• Fine and clear BOARD for you (Keep your eyes open for customizable themes)
• Find extra words to collect coins
• 2000+ levels you can play
• FREE to get daily bonus coins
• You don’t need internet access so you can have fun with the word search game at any time
• Easy to play and difficult to master
• Completely FREE for all players

DOWNLOAD now to start training your brain and become a true master of word games on the BOARDS!

CONTACT
[email protected]

– Buggar fixade för att förbättra den övergripande spelupplevelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Word Cross  1.0.120 (MOD Unlimited Money)

Word Cross 1.0.107

Version 1.0.107

Developer WePlay Word Games

Uploaded April 15, 2021 13:42

Filesize 47.4 MB

Alice’s Restaurant – Fun & Relaxing Word Game  1.1.13 (MOD Unlimited Money)

Alice's Restaurant - Fun & Relaxing Word Game 1.0.15

Version 1.0.15

Developer WePlay Word Games

Uploaded March 18, 2021 10:48

Filesize 111.3 MB

[APK] Teka Teki Silang Game 1.0.91 (MOD Unlimited Money)

Teka Teki Silang Game 1.0.91

Version 1.0.91

Developer WePlay Word Games

Uploaded June 10, 2020 06:34

Filesize 35.6 MB

[APK] Word Charm 1.0.75 (MOD Unlimited Money)

Word Charm 1.0.75

Version 1.0.75

Developer WePlay Word Games

Uploaded June 03, 2020 07:30

Filesize 50.5 MB

[APK] Wort Charme 1.0.72 (MOD Unlimited Money)

Wort Charme 1.0.72

Version 1.0.72

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 30, 2020 05:24

Filesize 48.4 MB

[APK] Word Dream 1.0.98 (MOD Unlimited Money)

Word Dream 1.0.98

Version 1.0.98

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 29, 2020 10:46

Filesize 27.4 MB

[APK] Toverwoord 1.0.72 (MOD Unlimited Money)

Toverwoord 1.0.72

Version 1.0.72

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 29, 2020 10:34

Filesize 48.2 MB

[APK] Charm de Palabras 1.0.73 (MOD Unlimited Money)

Charm de Palabras 1.0.72

Version 1.0.72

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 27, 2020 08:18

Filesize 48.2 MB

[APK] Woord Kruis 1.0.84 (MOD Unlimited Money)

Woord Kruis 1.0.84

Version 1.0.84

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 22, 2020 04:33

Filesize 33.9 MB

[APK] Ord Kryds 1.0.86 (MOD Unlimited Money)

Ord Kryds 1.0.84

Version 1.0.84

Developer WePlay Word Games

Uploaded May 22, 2020 04:17

Filesize 34.1 MB