Ngoạ Long – VNG 2.2.0.1 (MOD Unlimited Money)

Ngoạ Long – VNG 2.2.0.1 (MOD Unlimited Money)

App Information of Ngoạ Long - VNG

App Name Ngoạ Long - VNG
Package Name vn.zalo.ngoalongmb
Version 2.1.4.1
Rating 10.0 ( 9339 )
Size 97.3 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2020-12-07
Installs 100,000+
Category Games, Strategy

Description of Ngoạ Long - VNG 100% working mod file for android

 • MOD ID: vn.zalo.ngoalongmb
 • Ngoạ Long – VNG free download modded file

Ngọa Long là Game Chiến Thuật đỉnh cao Tam quốc cực kì hấp dẫn, dàn dựng trên nền 2D. Với bất kỳ thế trận từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới mong xoay chuyển càn khôn làm chủ ván cờ của một hảo hán Minh Chủ Ngọa Long. Bạn tin vào tài lược của mình không? Hãy thử Ngọa Long ngay hôm nay!

Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc phân thiên hạ Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), bạn sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Ngoạ Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
– Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận, thưởng cho các tướng.
– Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị ,….
– Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấn luyện thành võ tướng.
– Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh
– Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu.
– Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thành chính và các võ tướng.

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
– Nhận Quà Tân thủ và quà VIP
– Mở rộng trang bị Diệt Thế Thần Kiếm và Diệt Thế Thiên Tử Giáp
– Tính năng Thôn Thiên Chiến: Chiếm thành trì, để giành nhiều Chiến Tích
– Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể tham gia)
– Mở rộng phó bản: Thế Lực Đỗng Doãn – Thiên Thủy Chi。Thế Lực Tiêu Di – Nhai Đình Thất Thủ.
– Mở tính năng tửu quán
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở rộng tính năng Thám Bảo.
– Mở rộng các Tướng Xanh Lá (Titian) mạnh vượt trội
– Nhiều tính năng khác…

DÒNG MÁY HỖ TRỢ :
– Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO:
Trang chủ : http://ngoalong.vnggames.com
Crouching Dragon is a high-level strategy game Three Kingdoms extremely attractive, staged on 2D. With any posture from the Pho Ban Legion, Doan Thanh Chien, Vuong Vi Tranh Toan Chien, Hai Chien … also needs a subtle tactic to turn around and master the game of a good master Minh Chu Ngon Long. Do you believe in your own strategy? Try Crouching Dragon today!

The context is the end of the Eastern Han Dynasty fighting with the appearance of the heroes of the Three Kingdoms distributing the galaxy of Wei (Cao Cao) – Shu (Liu Bei) – Wu (Ton Quyen), you will need to recruit floating martial generals. Languages: Quan Vu, Truong Phi, Trieu Van, Ma Sieu, Gia Cat Luong, Sima Y, Dai Kieu, Tieu Kieu, Chu Du, Diaom Thuyen, Lu Bu, … to serve their countries. Joining Ngo Long, you will become the Castle owners, build strongholds, recruit forever soldiers, display soldiers, challenge intellect against other players.

FEATURES:
– System of General Vo: Recruit, train, equip, match, reward generals.
– Equipment system: Enhance equipment, equipment, storage, …
– Dinh Phu system: Searching for intimates then marrying, giving birth and training to become martial generals.
– System of Science and Technology: Learn skills and tactics, recruit
– Lei Dai System: Choose a strong martial champion to compete in a single game.
– Copy system: Beyond the map, the army will upgrade to become the main and the martial generals.

UNIQUE FEATURES
– Receive Newbie gifts and VIP gifts
– Expanding the equipment to kill the Holy Sword and to eliminate the Thien Tu Giap
– Thien Chien village feature: Capture the citadel, to win many trophies
– Copy of Tinh Anh (Successful level 170 and above can participate)
– Expanding the copy: The Force of Doãn – Thiên Thủy Chi。the Force of Destruction – Chewing Dinh That Thu.
– Open the tavern feature
– Open the compounding and strengthening feature of the Indian Army.
– Expand the feature of Detective
– Strongly expanding the Green Generals (Titian)
– Many other features …

SUPPORTED LINE:
– Compatible with most Android devices on the Vietnamese market.

REFERENCE INFORMATION:
Homepage: http://ngoalong.vnggames.com
– Fix phó bản mới
– Fix ưu hóa một số tính năng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Perfect World VNG Fly with me 1.382.0 (MOD Unlimited Money)

Perfect World VNG: Fly with me 1.316.0

Version 1.316.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded September 17, 2021 07:16

Filesize 2.0 GB

PUBG MOBILE VN 1.6.0 (MOD Unlimited Money)

PUBG MOBILE VN – KỶ NGUYÊN MỚI 1.0.0

Version 1.0.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded September 14, 2021 00:31

Filesize 1.9 GB

Auto Chess 2.5.2 (MOD Unlimited Money)

Auto Chess VNG 1.5.0

Version 1.5.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded July 24, 2021 12:40

Filesize 1.4 GB

MU Strongest VNG 1.10.0 (MOD Unlimited Money)

MU Awaken - VNG 7.2.0

Version 7.2.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded July 22, 2021 20:38

Filesize 1.9 GB

Gunny Mobi – Bắn Gà Teen & Cute 4.1.0.0 (MOD Unlimited Money)

Gunny Mobi - Bắn Gà Teen & Cute 4.1.0.0

Version 4.1.0.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded June 30, 2021 18:50

Filesize 100.3 MB

Tân OMG3Q VNG – Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới 0.26.15 (MOD Unlimited Money)

Tân OMG3Q VNG - Đấu Tướng Tam Quốc Thế Hệ Mới 0.26.15

Version 0.26.15

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 27, 2021 08:45

Filesize

Mobile Legends: Bang Bang VNG 1.5.71.6243 (MOD Unlimited Money)

Mobile Legends: Bang Bang VNG 1.5.16.5612

Version 1.5.16.5612

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 14, 2021 19:22

Filesize 97.7 MB

Cửu Âm Hoang Mạc Phong Vân 9.0.5 (MOD Unlimited Money)

Cửu Âm – Tiêu Hành Thiên Hạ 9.0.2

Version 9.0.2

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 13, 2021 16:24

Filesize 76.5 MB

[APK] 360mobi Cung Đình Kế 1.0.6 (MOD Unlimited Money)

360mobi Cung Đình Kế 1.0.6

Version 1.0.6

Developer VNG Game Publishing

Uploaded March 17, 2021 09:02

Filesize 2.1 GB

Thiên Khởi Chi Môn Ma Kiếm Kỷ Nguyên 2.0 (MOD Unlimited Money)

Thiên Khởi Chi Môn - Ma Kiếm Kỷ Nguyên 2.0

Version 2.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded February 02, 2021 21:01

Filesize 622.4 MB