Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá  9.7.7 Mod (Unlimited Money) Download

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá 9.7.7 Mod (Unlimited Money) Download

App Information of Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá

App Name Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá
Package Name air.cn.kx.wg.yttxandvn
Version 9.6.9
Rating ( 7203 )
Size 45.5 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-12-10
Installs 500,000+
Category Games, Strategy

Description of Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá 100% working mod file for android

  • MOD ID: air.cn.kx.wg.yttxandvn
  • Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá free download modded file

Chiến Thần Tam Quốc là một Game SLG có đề tài chiến quốc với bối cảnh Tam Quốc diễn nghĩa, mang bạn đến với thế giới Tam quốc chân thực nhất! Toàn cảnh cuộc chiến giữa các quốc gia diễn ra trong suốt 24 giờ, hơn 300 thành ải sẵn sàng chờ bạn công đánh, danh thần võ tướng của Tam Quốc sẵn sàng an tiền mã hậu cho bạn, và hàng trăm vạn tướng sĩ đầy nhiệt huyết sẽ giúp bạn hoàn thành giấc mộng Tam Quốc! Một tác phẩm game thần thánh với phương pháp chơi kinh điển, cảm giác thân thuộc với một trải nghiệm hoàn hảo khác biệt chưa từng có! Với một Thế giới Tam quốc hỗn loạn, ai có thể đứng ra kiểm soát? Lý tưởng hào hùng làm thế nào để có thể thỏa mãn? Ào ào vũ bão cùng Chiến Thần Tam Quốc vượt qua để trở thành bá chủ một phương! Hãy bắt đầu ngay bây giờ, rung chuyển đất trời, độc bá thiên hạ!
==========Tính năng đặc sắc:=========
– Có thể chơi trên trình duyệt Web và điện thoại, đồng bộ số liệu thực tế
– Tự huấn luyện quân đội, chiêu mộ anh hùng từ Tam Quốc, và chinh chiến Tam Quốc
– Phương pháp chơi và hệ thống server đa dạng, giúp bạn chinh phục thiên hạ
– Tiến hành thảo luận kế hoạch và chiến lược trực tiếp với bạn bè.
War Than Three Kingdoms is a strategy game themed SLG country with the Three Kingdoms context, bringing to the world the most authentic of the Three Kingdoms! Panorama of war between nations takes place in 24 hours, more than 300 of the frontier ready to be beaten, lists martial spirit of the Three Kingdoms ready for your post-code security money, and hundreds of thousands of passionate artists minister blood will help you complete the dream of the Three Kingdoms! A holy game works with the classic approach, sense of belonging to a different perfect experience ever! With a chaotic world of the Three Kingdoms, one can stand out of control? Heroic ideal how to satisfy? Rushing rushing and pass the Three Kingdoms War Than to become a hegemonic way! Let’s start right now, shaking the earth and sky, spread malicious galaxy!
========== Special feature: =========
– Can be played in web browsers and phones, and the actual data
– Self-trained troops, recruited from the Three Kingdoms heroes, and fighting in the Three Kingdoms
– Method and system server game diversity, help you conquer the galaxy
– To discuss and plan strategies directly with friends.
1.Thêm tướng chuyển sinh: T.T.Hương,H Trung, C.Lương, T.M.Ý
2. Thêm Chiến Xa Mới: Kim Thú, Long Lân
3.Thêm nhiệm vụ mới trong khiêu chiến tân thủ: mây mù, nâng cấp lv trại lính
4. Thêm chức năng mới trong bảng tiến công
5. Tối ưu hóa các chức năng game
6. Khắc phục lỗi bug trong game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

戦・三国志バトル3~伝説の神将 7.7.8 (MOD Unlimited Money)

戦・三国志バトル3~伝説の神将 7.7.8

Version 7.7.8

Developer Heyshell HK Limited

Uploaded April 16, 2021 13:44

Filesize 55.5 MB

[APK] Clash of Three Kingdoms 12.2.5 (MOD Unlimited Money)

Clash of Three Kingdoms 12.2.5

Version 12.2.5

Developer Heyshell HK Limited

Uploaded February 26, 2021 02:03

Filesize 46.5 MB